PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
27 lipca 2021

Apel JM Rekora PWSZ w Lesznie dr. Janusza Poły, prof. PWSZ

Apel JM Rekora PWSZ w Lesznie dr. Janusza Poły, prof. PWSZ

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z apelem JM Rekora PWSZ w Lesznie dr. Janusza Poły, prof. PWSZ skierowanym do nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 

Leszno, dnia 26 lipca 2021 r.


Szanowni Państwo
Nauczyciele akademiccy
Pracownicy niebędący
nauczycielami akademickimi

 

Przed nami okres wypoczynku, ale także czas przygotowań do nowego roku akademickiego. Stan rekrutacji studentów pozwala optymistycznie spoglądać na możliwości świadczenia usług dydaktycznych w nadchodzącym roku akademickim.

Jednakże mało optymistyczne są prognozy co do możliwych scenariuszy pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w naszym kraju.

To bardzo poważne obawy, także w zakresie możliwości pełnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym.

Tym bardziej znaczenia nabiera kwestia odporności całej kadry dydaktycznej i administracyjnej na ewentualność zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Zatem ponownie gorąco apeluję do tych z Państwa, którzy dotąd, z różnych powodów, nie przystąpili do szczepień i proszę o podjęcie odpowiedzialnej decyzji zaszczepieniu się w możliwie jak najszybszym terminie. Niechaj ta decyzja stanie się wyrazem naszej wspólnej odpowiedzialności za zdrowie i życie nie tylko najbliższych, ale także wszystkich osób, które spotykamy w relacjach zawodowych i społecznych.

Trudno przewidzieć jakie scenariusze napisze życie i z czym przyjdzie się nam zmierzyć we wrześniu i w październiku.

Już obecnie w wielu państwach Unii Europejskiej wprowadzane są preferencje dla osób zaszczepionych. Być może takie rozwiązania - w razie wzrostu zakażeń - zostaną wprowadzone w naszym kraju.

Chcielibyśmy, by te ewentualne rozwiązania nie stały się przeszkodą uniemożliwiającą, bądź w dużym stopniu ograniczającą prowadzenie zajęć i świadczenia pracy w naszej U czelni.

Pragnę podkreślić, iż całe kierownictwo Uczelni poddało się szczepieniu i zachęcamy wszystkich Państwa do wykorzystania możliwości bezpieczniejszego funkcjonowania.

 

Z najlepszymi życzeniami

dr Janusz Poła, prof. PWSZ

Rektor Państwowej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Pliki do pobrania