PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
28 marca 2022

430 rocznica urodzin Jana Amosa Komeńskiego

430 rocznica urodzin Jana Amosa Komeńskiego

Dziś 430 rocznica urodzin Jana Amosa Komeńskiego - wielkiego czeskiego pedagoga, filozofa, reformatora, uchodźcy, który zamieszkał w Lesznie w latach 1628-1656. Całe życie oddany pracy pedagogicznej i działalności naukowej. Autor wielu znakomitych dzieł o ponadczasowej wartości. Podejmował tematy społeczne i polityczne. Dziś przywołujemy jego słowa, które aktualnie nabierają jeszcze większego znaczenia:

 

"Celem ludzkiej społeczności jest powszechny pokój i bezpieczeństwo, a dobro ludu winno być najwyższym prawem każdego państwa."

 

Czas spędzony przez Komeńskiego w Lesznie poświęcony był głównie pracy pedagogicznej i działalności naukowej. Tutaj powstawały jego największe dzieła. Przykładowo „Szkoła macierzyńska” była pierwszym w literaturze przedmiotu traktatem o wychowaniu przedszkolnym. Komeński po raz pierwszy w dziejach pedagogiki podniósł znaczenie pracy wychowawczej we wczesnym dzieciństwie oraz podkreślał rolę zaufania do dziecka.

Z kolei jego nowatorskie poglądy na temat szkoły do dziś nie przedostały się do edukacji głównego nurtu i po blisko czterech wiekach odnajdują swoje miejsce najczęściej w edukacji alternatywnej. Sam Jan Amos Komeński pisze: „Naszej dydaktyki alfą i omegą ma być badanie i znalezienie sposobu, który by pozwalał, ażeby nauczyciele mniej nauczali, a uczniowie więcej się uczyli, ażeby we szkołach było mniej hałasu, nudy, bezpłodnych wysiłków, a więcej spokoju, przyjemności i gruntownych postępów w pracy”. Aktualność koncepcji dydaktycznych Komeńskiego może być inspiracją do ich dalszego zgłębiania, w celu praktycznego zastosowania we współczesnej szkole. (Autor: dr Marta Grześko-Nyczka) 

W dniu rocznicy urodzin naszego Patrona, zachęcamy do zapoznania się z jego życiorysem oraz dziełami.