PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie Helpdesk

Z życia naszej uczelni

18 lutego 2021
Semestr letni w trybie zdalnym!
Decyzją Rektora organizacja studiów w semestrze letnim będzie odbywała się zdalnie!
Pracownicze Plany Kapitałowe
10 lutego 2021
Pracownicze Plany Kapitałowe
Uprzejmie informujemy, że Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie podjął decyzję o utworzeniu Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) dla pracowników Uczelni. Wraz z reprezentacją działających w Uczelni Związków Zawodowych zawarł porozumienie o wyborze instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczym Planem Kapitałowym. Wybraną instytucją jest PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Podstawą prawną powyższych działań jest Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, ( Dz. U. 2020 poz. 1342 t.j. z póź. zmianami ).
Szakarim Kudajberdiuły nareszcie po polsku
02 lutego 2021
Szakarim Kudajberdiuły nareszcie po polsku
Wydawnictwo Uczelniane PWSZ opublikowało nową książkę. Jej wyjątkowość polega na tym, że po raz pierwszy w języku polskim ukazuje się utwór „stepowego myśliciela”, jak bywa nazywany Szakarim w swej ojczyźnie.
Więcej aktualności

Rodzaje studiów

TWOJA KARIERA!

Dlaczego warto zdecydować się na PWSZ? O naszej uczelni

Ambicje, aspiracje i marzenia środowiska leszczyńskiego o państwowej uczelni wyższej zaczęły się konkretyzować w kwietniu 1998 roku, kiedy to po dyskusjach w wielu środowiskach i konsultacjach z osobami silnie związanymi z edukacją, lokalnymi działaczami samorządowymi, gospodarczymi i społecznymi oraz profesorami Czesławem Królikowskim i Wiesławem Osińskim Wojewoda Leszczyński Leszek Burzyński poinformował Ministra Edukacji Narodowej profesora Mirosława Handke o inicjatywie utworzenia w Lesznie państwowej uczelni wyższej. Dowiedz się więcej...

17 dostępnych kierunków
12816 absolwentów
21 lat działania uczelni