AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu

Zaliczenie semestru po zakończeniu sesji

Studencie, aby uzyskać zaliczenie semestru po zakończonej sesji egzaminacyjnej musisz:

  • złożyć w Sekretariacie Instytutu indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta
  • UWAGA! Warunkiem przyjęcia indeksu do zaliczenia semestru jest jego prawidłowe wypełnienie tzn.:
    • kolejność przedmiotów wpisanych w indeksie musi się zgadzać z kolejnością przedmiotów na karcie okresowych osiągnięć studenta,
    • komplet wpisów tzn. daty, oceny, podpisy egzaminujących,
    • wszystkie pomyłki znajdujące się w indeksie lub na karcie okresowych osiągnięć studenta należy poprawić przekreślając wpis niepoprawny i wpisując właściwy (nie używać korektora), jeżeli zmianę dokonuje prowadzący zajęcia, to jest on zobowiązany umieścić obok korekty swoją parafkę
  • przed kolejną sesją egzaminacyjna studenci mogą odebrać swój indeks w Sekretariacie Instytutu osobiście lub poprzez starostę grupy/roku

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry