AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu

Karta okresowych osiągnięć studenta

Studencie, aby otrzymać kartę okresowych osiągnięć studenta:

 

  • starostowie poszczególnych grup/roku muszą odebrać je Sekretariacie Instytutu
  • studenci studiów niestacjonarnych muszą mieć:
    • uregulowane płatności za studia
    • złożoną, w Sekretariacie Instytutu, umowę dotyczącą ww. płatności na aktualny rok akademicki

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry