AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu

Aktualizacja danych osobowych

Studencie, aby zaktualizować swoje dane osobowe musisz:

  • w sekretariacie Instyttutu złożyć pisemną prośbę o dokonanie zmian pobierz do prośby dołączyć:
  • kserokopię aktu małżeństwa (przy zmianie nazwiska)
  • kserokopię dowodu osobistego (przy zmianie adresu)
  • jedno zdjęcie.

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry