AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu

Duplikaty dokumentów

Studencie, aby otrzymać duplikat dokumentu musisz:

 1. W sekretariacie Instytutu złożyć pisemną prośbę 
 • o wydanie duplikatu dokumentu - pobierz
  • w przypadku legitymacji studenckiej lub indeksu do prośby dołączyć zdjęcie oraz dowód opłaty wpłata na konto 19 1140 1124 0000 4442 2200 1011
   • legitymacja studencka 7,50 zł
   • indeks 6 zł
  • w przypadku dyplomu ukończenia studiów dołączyć dowód wpłaty
   • dyplom ukończenia studiów 90 zł
 1. W Sekretariacie Instytutu złożyć pisemną prośbę
 • o wydanie duplikatu karty okresowych osiągnięć studenta - pobierz
  Duplikat karty wydaje się nieodpłatnie

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry