AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu

Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia (magisterskie)

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika mogą ubiegać się w następującej kolejności absolwenci:

  1. kierunku Pedagogika,
  2. kierunków z obszarów nauk społecznych i z obszarów nauk humanistycznych z zastrzeżeniem, iż zadeklarują uzupełnienie brakujących efektów kształcenia z zakresu wiedzy i umiejętności określonych przez Dyrektora właściwego Instytutu,
  3. innych kierunków z zastrzeżeniem, iż zadeklarują uzupełnienie brakujących efektów kształcenia z zakresu wiedzy i umiejętności określonych przez Dyrektora właściwego Instytutu.

Podstawą przy ubieganiu się o przyjęcie kandydata na studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika jest:

  1. posiadanie tytułu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego,
  2. złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonych terminach.

O przyjęciu na I rok studiów drugiego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kolejności składanych dokumentów.

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry