AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu

II stopnia

Od kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Pedagogika wymagane są następujące dokumenty:


1)    podanie o przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia - dokument generowany automatycznie w systemie e-rekrutacji po wypełnieniu wszystkich wymaganych danych;
2)    kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu Uczelni);
3)    kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu Uczelni) – dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany, a w przypadku pozostałych studentów wypis z indeksu;
4)    cztery fotografie o wymiarach 37x52 mm, bez nakrycia głowy i na jasnym tle;
5)    deklaracja o realizacji zajęć uzupełniających efekty kształcenia wynikających z kontynuowania studiów drugiego stopnia na kierunku innym niż ukończone studia
6)    potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej;
7)    dwie koperty zwrotnie zaadresowane;

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na poniższy adres:

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Biuro rekrutacji
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

 

Biuro Rekrutacji (parter, pok. 131) czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.

 

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry