AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu
turystyka-baner

Studiuj z nami!

 

Specjalności:

  • aeroturystyka

Absolwent specjalności Aeroturystyka otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Jest przygotowany do pracy turystyce, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki lotniczej w zakresie General Avation (GA) oraz ogólnie pojętym lotniczym ruchem turystycznym,

  • planowanie turystyczne

Ta specjalność koncentruje się na zarzadzaniu procesem organizacji turystyki, wykorzystaniem istniejących zasobów. Odpowiada na stale obowiązujące zrównoważone i odpowiedzialne podejście do rozwoju turystyki w regionie i społeczności.

  • hotelarstwo i gastronomia w turystyce

Celem specjalności jest kształcenie profesjonalnych kadr dla szeroko pojętego przemysłu hotelarskiego. Studenci są przygotowywani do pracy na stanowiskach operacyjnych i kierowniczych w przedsiębiorstwach świadczących usługi hotelarskie, gastronomiczne oraz w innych podmiotach obsługi ruchu turystycznego, w tym także do podejmowania własnej działalności gospodarczej,

  • multimedia w turystyce

Jest to nowatorska specjalność, będąca odpowiedzią na wciąż rozwijające się technologie i innowacje stosowane w turystyce, zarówno w organizacji wyjazdów i programów zwiedzania, jak i w zarządzaniu zasobami i przestrzenią w dobie innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.


Kierunek Turystyka i rekreacja to studia pierwszego stopnia i trwają 3 lata (6 semestrów). Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata w zakresie turystyki i rekreacji. Program nauczania na kierunku nawiązuje do najnowszych trendów w naukach o turystyce i rekreacji, zapewniając realizację nowoczesnego, bogatego w treści merytoryczne i odniesienia praktyczne procesu dydaktycznego.

 

Oferta:

prawy-turystyka

 

Szczegółowe informacje: tutaj

Pobierz ulotkę: tutaj

Strona Instytutu: odwiedź

Terminy rekrutacji:

Terminy rejestracji kandydatów na studia w aplikacji on-line rekrutacja.pwsz.edu.pl :

I Nabór - 12.06. – 21.07.2017 r.
II Nabór - 24.07. – 15.09.2017 r.

O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kolejności składanych dokumentów.

 

Formularz

Dane kontaktowe

Do góry