AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu
ekonomia-baner

Studiuj z nami!

 

Specjalności:

  • gospodarka finansowa MSP

W ramach gospodarki finansowej małych i średnich przedsiębiorstw przekazywana jest wiedza i kształtowane są umiejętności m. in. w zakresie: gospodarowania finansami małych i średnich przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej realizowanej za pomocą wybranego programu komputerowego oraz rachunkowości zarządczej, budowy i zarządzania projektami gospodarczymi powiązanymi z funduszami europejskimi i finansowanymi środkami Unii Europejskiej,

  • ekonomika sektora publicznego

W ramach ekonomiki sektora publicznego przekazywana jest wiedza i kształtowane są umiejętności m. in. z zakresu nowoczesnego zarządzania jednostkami administracji państwowej i samorządowej, czyli to wszystko, co składa się na działania współczesnego menedżera sektora publicznego,

  • e – biznes

W ramach E – biznesu przekazywana jest wiedza i kształtowane są umiejętności m. in. z zakresu nowego modelu prowadzenia biznesu, opartego na szeroko rozumianych rozwiązaniach teleinformatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji internetowych.

  • ekonomia menedżerska

Specjalność ta powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie współczesnej gospodarki, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw na profesjonalne kadry zdolne do podejmowania optymalnych decyzji ekonomicznych. Ekonomia menedżerska daje możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej dla osób na stanowiskach kierowniczych szczebla strategicznego i operacyjnego.

  • ekonomia w agrobiznesie

Ekonomia w agrobiznesie – zdobądź kwalifikacje rolnicze!
Czym jest co to jest agrobiznes ? Najprościej ujmując agrobiznes to część współczesnej gospodarki, która obejmuje produkcję, przetwórstwo oraz dystrybucję żywności i produktów pochodnych. Często tego terminu używa się zamiennie w odniesieniu do gospodarki żywnościowej. Specjalność ta skierowana jest do osób, którzy swoje życie zawodowe wiążą z prowadzeniem gospodarstwa (przedsiębiorstwa) rolnego oraz z pracą w szeroko pojętym sektorze rolno – spożywczym.
Absolwent kierunku ekonomia specjalność: ekonomia w agrobiznesie przygotowany jest do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Uzyska kwalifikacje rolnicze, uprawniające także do prowadzenia i dziedziczenia indywidualnego gospodarstwa rolnego oraz po spełnieniu innych kryteriów będzie mógł korzystać z uprawnień wynikających z nowej ustawy o ziemi oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014 – 2020.


W ramach kierunku ekonomia, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w wymiarze 6-semestralnym, oferowana jest wszechstronna wiedza ekonomiczna oraz kształtowane są umiejętności dające trwałe podstawy do skutecznego wykonywania zawodu ekonomisty w warunkach konkurencyjnej gospodarki europejskiej.

Oferta:

prawy-ekonomia

 

Szczegółowe informacje: tutaj

Pobierz ulotkę: tutaj

Strona Instytutu: odwiedź

Terminy rekrutacji:

Terminy rejestracji kandydatów na studia w aplikacji on-line rekrutacja.pwsz.edu.pl :

I Nabór - 12.06. – 21.07.2017 r.
II Nabór - 24.07. – 15.09.2017 r.

O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kolejności składanych dokumentów.

 

Formularz

Dane kontaktowe

Do góry