AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu

Stypendia - ważny komunikat

pwsz-dzien-nk1Studenci ubiegający się o pomoc materialną: stypendium socjalne, zapomogi.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych ,stypendium rektora dla najlepszych studentów, na rok akademicki 2016/2017 zobowiązani są przed wypłatą do odbioru decyzji administracyjnych w pokoju 317 w godz.8.30-14.00.

 

 

 

 


•    Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach:
-     ekonomia                            w dniu 16.11.2016r.
-    logistyka                             w dniu 16.11.2016r.
-    rolnictwo                            w dniu 16.11.2016r.
-    pielęgniarstwo                        w dniu 17.11.2016r.
-    fizjoterapia                        w dniu 17.11.2016r.
-    wychowanie fizyczne                 w dniu 18.11.2016r.
-    budownictwo                         w dniu 18.11.2016r.
-    mechanika i budowa maszyn             w dniu 18.11.2016r.
-    elektrotechnika                         w dniu 21.11.2016r.        
-    turystyka i rekreacja                     w dniu 21.11.2016r.
-    informatyka                         w dniu 22.11.2016r.
-    bezpieczeństwo narodowe                 w dniu 22.11.2016r.
-    pedagogika                         w dniu 23.11.2016r.
-    filologia                            w dniu 23.11.2016r.

*Studenci studiów niestacjonarnych wyznaczamy dodatkowy termin dn.18.11.2016r.
(piątek-zjazd) do godz.17.00.
Z uwagi na prace komisji i sukcesywne przygotowywanie decyzji prosimy o przestrzeganie terminów odbioru decyzji.

 

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry