AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu
PWSZKoła NaukoweSamorząd Instytutu Pedagogicznego

Samorząd Instytutu Pedagogicznego

Samorząd Instytutu Pedagogicznego powstał po połączeniu dwóch Instytutów - Nauk Edukacyjnych oraz Muzyki, wraz z początkiem roku akademickiego 2013/14. Jego mentorem jest Dyrektor Instytutu Pedagogicznego, prof. Heliodor Muszyński, a opiekunami Samorządu są: mgr Monika Kościelniak, mgr Anna Śróda, mgr Krzysztof Borowski oraz mgr Tomasz Dyrdół.
W skład Samorządu wchodzą wszyscy studenci Instytutu Pedagogicznego, natomiast ich przedstawicielami są starostowie poszczególnych specjalności i grup.
Prezydium Samorządu Instytutu Pedagogicznego jest wybierane w tajnych wyborach przez przedstawicieli wszystkich roczników studiów. Dnia 21 października 2013 roku, w pierwszych tajnych wyborach wyłoniona została Rada Samorządu. W jej skład wchodzili: Przewodnicząca Anita Grzemska, jej Zastępcy: Sara Tórz i Izabella Ławniczak, oraz Sekretarze: Marta Jandy i Maja Bortel. 7 grudnia 2015 zostało wybrane nowe Prezydium, w skład którego wchodzą:

  • Maria Orzechowska - Przewodnicząca Samorządu Instytutu Pedagogicznego
  • Józefina Matyla - Wiceprzewodnicząca Samorządu Instytutu Pedagogicznego
  • Justyna Kieliś - Wiceprzewodnicząca Samorządu Instytutu Pedagogicznego
  • Kamila Konieczna - Wiceprzewodnicząca Samorządu Instytutu Pedagogicznego
  • Joanna Giezek - Sekretarz Samorządu Instytutu Pedagogicznego
  • Joanna Goldman - Sekretarz Samorządu Instytutu Pedagogicznego

Głównym celem funkcjonowania Samorządu jest aktywizowanie społeczności studenckiej do podejmowania inicjatyw z zakresu działalności organizacyjnej, społecznej, wolontariackiej, kulturalnej i wolnoczasowej. Wychodzimy z założenia, że dobry pedagog to nie tylko ten, który jest dobrze przygotowany teoretycznie, ale też ten, który rozwija swoje kompetencje poprzez praktyczne działania.

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry